ადმინისტრაცია


ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს.
  
დირექტორი 
ლიანა ოქროპირიძე

დირექტორის მოადგილე 
მარიამ ხიზანიშვილი

ფონდების მთავარი მცველი 
ქეთევან ახობაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური 
ნინო ფისაძე

    რჩევები და წესები:

  • დამთვალიერებელმა ბილეთი უნდა შეინახოს ვიზიტის ბოლომდე და მოთხოვნის შემთხვევაში ხელახლა წარუდგინოს შესაბამის პირს.
  • დამთვალიერებლებმა, რომლებიც სარგებლობენ შეღავათიანი ტარიფით ან უფასო შესვლის უფლებით, სალაროსთან უნდა წარადგინონ შესაბამისი საბუთი.
  • მუზეუმის მიერ გაცემული ბილეთი უკან არ მიიღება.
  • ჯგუფის ხელმძღვანელები პასუხისმგებლები არიან მათი ჯგუფის წევრების საქციელზე.
  • იკრძალება ექსპონატებზე ხელით შეხება.
  • მუზეუმის შენობასა და მუდმივ ექსპოზიციებში კერძო მიზნებისთვის ფოტოგადაღება ნებადართულია ბლიცისა და ფოტოშტატივების გამოყენების გარეშე.
  • ფოტო და ვიდეოგადაღება დროებით გამოფენებზე კატეგორიულად დაუშვებელია.
  • გადაღება კომერციული მიზნებისთვის დასაშვებია მხოლოდ მუზეუმის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებისა და წერილობითი ნებართვის საფუძველზე.
  • ნებისმიერი ჩანაწერი ან ფოტო, სადაც შესაძლოა გამოჩნდეს მუზეუმის თანამშრომელი, საჭიროებს მუზეუმის ადმინისტრაციის თანხმობას.